מחקרים

מחקר ישראלי: יחסים חברתיים בלתי תומכים יכולים לחבל בניהול מחלת הסוכרת

סקר טלפוני שנערך בישראל מצא, כי הפרעה - שהינה מימד שלילי של תמיכה סוציאלית - היתה שכיחה יותר בקרב ערבים בהשוואה ליהודים

18.10.2016, 15:49
בדיקת רמת סוכר, סוכרת (צילום: אילוסטרציה)

תמיכה סוציאלית קשורה לשיפור ההיענות להמלצות הטיפול בקרב חולי סוכרת. מחקר זה בחן את המימדים השליליים של תמיכה סוציאלית, כגון התערבות וחוסר רגישות, אשר עשויים להפריע לבחירות הנכונות בסגנון החיים.

נערך סקר טלפוני בישראל אשר הקיף 764 חולי סוכרת נעורים וסוכרת סוג 2, על מנת להעריך קשרים סוציאלים תומכים ופוגעניים ולקשור ביניהם למצב הבריאות העדכני, כפי שדיווח המטופל.

מטופלים עם קשרים סוציאלים פוגעניים דיווחו על בריאות רעועה יותר, לאחר תיקנון לגורמים אחרים, ביניהם תמיכה סוציאלית חיובית. מודל רגרסיה לוגיסטית מצא, כי הפרעה - שהינה מימד שלילי של תמיכה סוציאלית - היתה שכיחה יותר בקרב ערבים בהשוואה ליהודים (יחס סיכויים [odds ratio–י ORי]: 2.12, 95% רווח בר סמך: 1.44-3.10), לאחר תיקנון לגורמים אחרים, ביניהם תמיכה סוציאלית חיובית.

בקרב יהודים, נבדקים עם רמת השכלה נמוכה, נבדקים שאינם מבצעים פעילות גופנית ונבדקים עם תמיכה סוציאלית מעטה, דיווחו על רמה גבוהה יותר, באופן מובהק, של הפרעה.

חוסר רגישות היה נפוץ פחות בקרב ערבים בהשוואה ליהודים (OR: 0.64,י 0.44-0.94), לאחר תיקנון עבור משתנים במודל הרגרסיה.

לסיכום, יחסים סוציאלים שאינם תומכים יכולים לחבל במאמצי הסתגלות לסגנון החיים הדרוש לניהול מחלת הסוכרת וכך להשפיע לרעה על תחושת הבריאות של המטופל.

מקור:
Heymann AD, Kaplan G, Freidman N, Baron-Epel O.
Unsupportive Social Interactions are Associated with Poorer Self-reported Health in Israeli Patients with Diabetes; Am J Health Behav. 2016 Sep;40(5):645-51. doi: 10.5993/AJHB.40.5.11.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת נעורים,  סוכרת סוג 2,  תמיכה סוציאלית,  העדר תמיכה סוציאלית,  סגנון חיים,  הפרעה,  חוסר רגישות,  השפעת הסביבה על הבריאות
תגובות
 

מרתק!!!! בהחלט ממצאים פורצי דרך לאנושות, כעת התגליות הנ"ל יהוו מתווה לקובעי המדיניות שאכן סובלים מחוסר ידע חשוב זה! יחול שיפור מהותי במדיניות משרדי הרווחה והבריאות.. והממשלה בככל! יתווספו בעזרת ה" בקרוב מאוד תקנים חדשים "לדאוג לרגשות חולי הסוכרת" חולי לב ככל הנראה לא!! חולה דיאלזה בכלל לא.. חולה כבד בטוח לא!! רק סוכרת!
כמה כבר אפשר ללעוס ממצאים מסוג זה!?? אני!! בעצמי אחרי כתיבת תזה שדנה לה גם בשאלות שנלעסו ע"י חוקרים אחרים..
שבענו דברנות! המגירות והמדפים של המנחים שלנו כבר גדושים בסיפורי העתק הדבק של כול המחקרים האלו!
דיינו!
סאאידה