מחקרים

חשיפה תעסוקתית להפטיטיס בקרב עובדי מערכת הבריאות במצרים

מחקר מצרי מצא, כי יישום של הנחיות למניעת העברת זיהומים הפחית את הימצאות זיהום ה-HCV בקרב עובדי מערכת הבריאות במצרים

שימוש בכפפות, הדבקה, בית חולים (צילום: אילוסטרציה)

עובדי מערכות בריאות נמצאים בסיכון גבוה להדבקה במחוללים מזהמים העוברים בדם, בשל חשיפה קבועה לחולים ולמכשירים מזוהמים. מחקר חדש בחן את הסיכון לחשיפה לזיהום ב-HBV וב-HCV בקרב עובדי מערכת הבריאות במצרים, ואת הקשר בין החשיפה לרמת החינוך למניעת העברת זיהומים ומספר מנות החיסון ל-HBV שהעובדים קיבלו.

העבודה בוצעה בתבנית של מחקר חתך בהשתתפות 228 עובדי מערכת הבריאות. בדיקה ל-HBsAgי, HBcAgי, HBcAb, טיטר נוגדני HBsAb ונוגדנים ל-HCVי(HCV-Ab) בוצעה באמצעות enzyme-linked immunosorbent assay techniqueי.

Real-Time PCR עבור HBV-DNA ו-HCV-RNA בסרום בוצע לאנשים עם HBsAg ו-HCV-Ab חיובי, בהתאמה. במהלך תקופת המחקר, 78% מהמשתתפים קיבלו חיסון מלא ל-HBVי; 73.6% מהם חוסנו בחמש השנים האחרונות.

בקרב 27.2% מהמשתתפים לא נמצאו נוגדני HBsAb המגנים מפני הנגיף. HCV-Ab נמצא חיובי ב-6.14% מהמשתתפים, ובעיקר בעובדים מעל גיל 40. לחצי מהמשתתפים עם HCV-Ab היו רמות HCV-RNA מתחת לסף הגילוי.

מסקנת החוקרים היתה, כי יישום של הנחיות למניעת העברת זיהומים הפחית את הימצאות זיהום ה-HCV בקרב עובדי מערכת הבריאות במצרים. כמו כן, קיימת עלייה במספר העובדים המקבלים חיסונים. לדברי החוקרים, יש צורך בפיתוח במכשירים חדים בעלי מנגנוני הגנה המונעים דקירה והדבקה במחוללים מזהמים העוברים בדם.

מקור:
El-Melligy, D.M., Saad-Hussein, A. and A-Khalil, S. (2016) Journal of the Arab Society for Medical Research. 11(1), 14.

נושאים קשורים:  מחקרים,  HBV,  HCV,  חיסונים,  עובדי מערכת הבריאות,  בטיחות
תגובות