הודעות הוועד

סיכום ישיבת הוועד המצומצם

מתאריך 5 בדצמבר 2017

בישיבה האחרונה של הוועד לחברה לקידום הבריאות במגזר הערבי הוחלט:

  • כנס האוכלוסיה הערבית בציר הזמן נקבע ליום 21/3/17.
  • טכס פרידה ומתן תעודה לחוקר האטלקי פרופ' ניקולה ברגזי על תרומתו למחקרים בעניין האוכלסייה הערבית.
  • כנס המנהיגות נקבע לחודש אפריל 2018.
  • כנס הנפש והגוף יתקיים בקפריסין בתחילת מרץ.
  • הוחלט על מתן שתי מלגות לחוקרים צעירים במגזר הערבי.

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות