מחקרים

האם נותני שירותי בריאות מכירים את ההנחיות בנוגע לסוכרת ונהיגה?

החוקרים הדגימו באמצעות מחקר חתך כי ישנם פערים ברמות הידע של נותני שירותי בריאות בנוגע להמלצות לנהיגה עבור מטופלים הסובלים מסוכרת ומטופלים באינסולין וסברו כי יש לפעול בנושא

08.07.2018, 10:34

מטרת המחקר הייתה להעריך את הידע ואת המודעות של נותני שירותי בריאות בנוגע להמלצות הקשורות לנהיגה עבור מטופלים הסובלים מסוכרת ומטופלים באינסולין בערב הסעודית.

החוקרים ביצעו מחקר חתך בקרב נותני שירותי בריאות העובדים בארבע בתי חולים שלישוניים בריאד, ערב הסעודית. המחקר התקיים בין אפריל 2016 עד לדצמבר 2016 ונעשה באמצעות שאלונים לדיווח עצמי.

285 נותני שירותי בריאות מילאו את השאלון באופן מלא (שיעור היענות 85.5%). מרבית המשתתפים במחקר היו מודעים להמלצות הקיימות עבור מטופלים הסובלים מסוכרת ומטופלים עם אינסולין. עם זאת, כשליש מהמשתתפים המעיטו בערכה של בדיקת גלוקוז לפני נהיגה (30.2%). מתוך המשתתפים במחקר, רק כרבע (24.6%) ידעו מה הן רמות הגלוקוז הנכונות הנחשבות לבטוחות לנהיגה, ו-28.4% ידעו מתי מומלץ לבדוק את רמות הגלוקוז לפני נהיגה.

החוקרים מצאו כי המשתתפים שהכירו טוב יותר את ההמלצות לנהיגה בטוחה היו בעלי ציון ידע ממוצע גבוה יותר באופן מובהק (68.8%) בהשוואה לאלה שלא היו מודעים (58.8%, p< 0.001). כמו כן, החוקרים מצאו הבדל מובהק בין ממוצעי ציון הידע כתלות בהתמחות הרפואית (p= 0.002) וברמת התפקיד (p< 0.001).

מסקנות החוקרים היו כי מרבית נותני שירותי בריאות הכירו את החשיבות בהערכת היכולת של המטופלים לנהוג בבטחה. עם זאת, החוקרים מצאו מספר תחומים בהם יש חוסר בידע. הצעד הראשון שיש לבצע על מנת לשפר את יכולת הזיהוי והדיווח של נהגים הסובלים מסוכרת ונמצאים בסיכון גבוה, הוא התערבות מקצועית שמטרתה לשפר את המודעות והידע אשר תוכל למנוע תאונות דרכים בעתיד.

מקור: 

Batais, M.A. et al. (2018) Saudi Medical Journal 39,4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת,  נהיגה,  טיפול באינסולין,  שירותי בריאות
תגובות