מחקרים

זיהוי של דליריום בקשישים המתאשפזים בבתי חולים בסעודיה

במחקר זה נמצא כי מקרים רבים של דליריום בקרב קשישים המתאשפזים בבית חולים אינם מזוהים ובדק מה הם גורמי הסיכון הרלוונטיים

דליריום היא הפרעה נפוצה והרבה פעמים לא מאובחנת באוכלוסייה המבוגרת. נושא זה לא נחקר קודם לכן בסעודיה. המטרה של המחקר הייתה לקבוע את ההמצאות של דליריום בקרב מטופלים קשישים בזמן קבלה לאשפוז ולזהות את הגורמים הקשורים.

המחקר בוצע כמחקר חתך בבית חולים שלישוני בסעודיה. המחקר בוצע כך שמטופלים קשישים עברו הערכה לדליריום תוך 24 שעות מגע קבלתם לבית החולים באמצעות שיטת CAMי(Confusion Assessment Method). בנוסף, החוקרים בחנו את הרשומות הרפואיות על מנת לזהות גורמים קשורים ולראות האם ישנו תיעוד של אבחון דליריום על ידי הרופא שביצע את הקבלה. התוצא המרכזי שנבדק היה ההימצאות של דליריום.

החוקרים מצאו כי מתוך 147 מטופלים בגילאי 60 ומעלה שעברו סקירה לדליריום במהלך 24 השעות הראשונות לאשפוז, 32 מטופלים (21.8%) זוהו במצב של דליריום. לשבעה מטופלים (21.9%) מתוך ה-32 שזוהו במצב של דליריום היה תיעוד של האבחנה שלהם בגיליון שנרשמה על ידי הרופא שקיבל אותם.

החוקרים ביצעו אנליזת רגרסיה לוגיסטית חד משתנית וזיהו את הגורמים הבאים כגורמי הסיכון לדליריום במהלך הקבלה לאשפוז: גיל מבוגר (יחס הסיכויים: 2.70, רווח בר סמך 95%: 1.21-6.02), שיעור אבטלה גבוה (יחס הסיכויים: 3.30, רווח בר סמך 95%: 1.43-7.61), תחלואה מרובה של 3-5 מחלות (יחס סיכויים: 2.69, רווח בר סמך 95%: 1.14-6.33) וליקוי בתפקוד קוגניטיבי (יחס סיכויים: 38.9, רווח בר סמך 95%: 8.78-172.34).

ברגרסיה לוגיסטית רב משתנית, הגורמים הבאים התגלו כגורמי סיכון לדליריום: גיל מבוגר (יחס הסיכויים: 2.53, רווח בר סמך 95%: 1.08-5.88), שיעור אבטלה גבוה (יחס הסיכויים: 3.73, רווח בר סמך 95%: 1.52-9.13) ותחלואה כפולה (יחס הסיכויים: 3.31, רווח בר סמך 95%: 1.30-8.46).

החוקרים הסיקו שדליריום היה נפוץ בקרב מטופלים שהגיעו לאשפוז בבית החולים ופעמים רבות לא זוהה. שימוש ב-CAM עזר מאוד לזיהוי דליריום בקבלה לאשפוז.

יש לציין כי המגבלה העיקרית של המחקר היא מספר המשתתפים הקטן, מה שמפחית את העוצמה בזיהוי קשרים מסוימים.

מקור: 

Alamri, S.H. et al (2018) Annals of Saudi Medicine, 38

נושאים קשורים:  מחקרים,  דליריום,  CAM,  קבלה לאשפוז
תגובות