בלחץ ועדת הכספים של הכנסת הציג אתמול (ג') משרד הבריאות הסדר לפיו יועברו כ-17 מיליון שקל להצלת בית החולים הסקוטי בנצרת וכן יועמדו מבחני תמיכה ליתר בתי החולים הציבוריים לשנים 2018–2019.

בסך הכל אישרה אתמול ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני העברות תקציביות בהיקף של כמיליארד ו-40 מיליון שקל, זאת במסגרת העברות רבות למשרדי ממשלה שונים ולנושאים מגוונים שהונחו לאישורה, לקראת סוף השנה.

במסגרת אישור ההעברות הוקצו 232 מיליון שקל לבתי החולים של ה"כללית". התקציב הזה מגיע בצורת הרשאה להתחייב לפיתוח בתי החולים של הקופה במסגרת הסכם הייצוב (שנועד להביא את הקופות לייצוב כלכלי) עם הקופה. התקציב יכול גם כדי לשמש לשיפוץ ובינוי בבתי החולים.

ההעברה אושרה לאחר שנציג האוצר הציג תשובות לסוגיות שהועלו בדיון שקיימה ועדת הכספים קודם לכן לעניין תקצוב בתי החולים בנצרת ו"שערי צדק". נמסר כי בית החולים הסקוטי בנצרת עומד בפני קריסה ואי תשלום משכורות.

ודים פרמן, סמנכ"ל משרד הבריאות אמר בדיון: "בנוגע לבתי חולים ציבוריים, סיימנו מבחן תמיכה לבתי חולים שבמצוקה, נפגשנו עם הנהלת בית החולים הסקוטי בנצרת ועם 'שערי צדק'. כרגע 'שערי צדק' לא הביע עניין לגשת למבחן תמיכה.

"ביחס לבית החולים בנצרת הוסכם שבנכונות ראשונית אנחנו נקצה סכום שיכסה את צורכי השנה, בין 16 ל-18 מיליון שקל ל-2018 כדי שבית החולים יוכל לקיים את כל חובותיו, כולל ביחס למשכורות. בנוגע לשנה הבאה, קיים עדיין שיח מקצועי בין הצדדים כדי להגיע להסכמות".