מחלות עור

שכיחות של מחלות עור בעיר ג'דה בערב הסעודית

החוקרים בדקו את השכיחות של מחלות עור בעיר ג'דה בערב הסעודית, לפי גיל ומין, במטרה להשוות את הממצאים לממצאים באזורים אחרים בערב הסעודית ובמזרח התיכון

מחקרים קודמים בדקו את הדפוס של מחלות עור באזורים מסוימים בערב הסעודית, אך אין מחקרים שבודקים את השכיחות של מחלות עור בג'דה.

מטרת המחקר הייתה להעריך את הדפוס של מחלות עור בג'דה על בסיס הבדלי גיל ומין והשוואת התוצאות לתוצאות ממחקרים קודמים אשר בוצעו באזורים אחרים בערב הסעודית ובמזרח התיכון. המחקר בוצע כמחקר חתך רטרוספקטיבי הבודק שכיחות ובוצע במרפאת העור בבית החולים King Abdulaziz University hospital.

החוקרים אספו את המידע מרשומות רפואיות ממוחשבות וסיכמו וניתחו אותו. במחקר נכללו רק מטופלים חדשים אשר ביקרו לראשונה במרפאה בשנת 2017. המדידות של התוצא הראשי בוצעו באמצעות אפידמיולוגיה תיאורית והשוואות סטטיסטיות.

מתוך 3,458 מטופלים שהגיעו למרפאת העור, 1,244 היו מטופלים חדשים ונכללו במחקר. מתוך המשתתפים, 365 (29.3%) היו גברים ו-879 (70.7%) נשים, כך שיחס הגברים לנשים במחקר היה 1:2.4. הגיל הממוצע (סטיית תקן) של אוכלוסיית המחקר היה 35 (3.8) שנים. המחלה העורית הנפוצה ביותר הייתה דרמטיטיס (n=266, 21.4%), לאחר מכן אקנה (n=195, 15.7%) וזיהומים פטרייתיים (n=136, 10.9%).

בקרב ילדים, מחלת העור השכיחה ביותר הייתה דרמטיטיס אטופית (41.7%) ובקרב המבוגרים המחלה הנפוצה ביותר הייתה אקנה (19.5%). מבחן כי בריבוע הראה הבדל מובהק בין המינים בנוגע לשכיחות אקנה (p= 0.007), כאשר נשים בוגרות היו מושפעות מכך יותר בהשוואה לגברים (79% נשים). בנוסף, נמצא גם הבדל מובהק בין המינים בנוגע לשכיחות של אלופציה (p< 0.001), כאשר המחלה הייתה נפוצה יותר בקרב נשים (91.2% נשים).

החוקרים הסיקו כי קיימים הבדלים קלים בשכיחות של מחלות עור בג'דה, כפי שהודגם במחקר זה ובמחקרים אחרים שבוצעו באזורים שונים בערב הסעודית ובמזרח התיכון. החוקרים המליצו על קיום קמפיינים להעלאת המודעות על מנת להקנות ידע בנוגע למחלות עור, בייחוד בקרב גברים, ולשפר את תוכניות הלימוד הנוגעות למחלות עור המועברות לרופאים ראשוניים. כמו כן, החוקרים סברו כי יש צורך בקיום מחקר מבוסס אוכלוסייה על מנת להבהיר את השכיחות של מחלות עור בערב הסעודית.

המגבלות של המחקר היו עצם ההכללה של מטופלים שביקרו במרפאה רק בשנת 2017 והעובדה שהמידע נלקח מרשומות רפואיות בלבד.

מקור: 

Hussein, M. et al. (2019) Annals of Saudi Medicine 39,1.

נושאים קשורים:  מחלות עור,  שכיחות,  דרמטיטיס,  אקנה,  אלופציה,  מחקרים
תגובות