מחקרים

מה שיעור המטופלים שנותרים עם מגבלות נוירולוגיות לאחר שבר טראומתי בעמוד השדרה?

החוקרים בדקו באמצעות סקירת רשומות רפואיות רטרוספקטיבית מה המנגנון הנפוץ ביותר ומה שיעור המטופלים שנותרים עם מגבלה נוירולוגית בעקבות שבר טראומתי בעמוד השדרה בערב הסעודית

עמוד השדרה (צילום: אילוסטרציה)
עמוד השדרה (צילום: אילוסטרציה)

שבר טראומתי בעמוד השדרה (TSF – traumatic spinal fracture) הוא מצב קשה בעל השפעה רחבה על המטופלים ובני משפחותיהם. ההבנה של הגורמים ל-TSF ודפוס הפציעות היא קריטית לצורך פיתוח תוכניות מניעה.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לזהות את הגורמים והדפוסים של TSF ולבדוק מה מנבא התפתחות של מוגבלות נוירולוגית בקרב אוכלוסייה בערב הסעודית.

המחקר בוצע כמחקר רטרוספקטיבי על סמך רשומות רפואיות במסגרת של בית חולים עם מרכז טראומה ברמה 1 בעיר ריאד. באנליזה נכללו כל המטופלים שעמדו בקריטריוני ההכללה לכל אירוע אקוטי של TSF במטופלים מעל גיל 18 בין ינואר 2001 לינואר 2016. החוקרים השתמשו במודלים של רגרסיה לוגיסטית רב משתנית במטרה לזהות גורמים מנבאים להתפתחות של מגבלה נוירולוגית בעקבות TSF. התוצא המרכזי שנבדק במחקר היה מגבלה נוירולוגית בקרב מטופלים שעברו TSF.

במחקר נכללו 1,128 מטופלים, כאשר 971 (86%) מתוכם היו גברים והגיל הממוצע של המטופלים (עם סטיית תקן) היה 34.4 שנים (16.6). מנגנון הפגיעה הנפוץ ביותר היה תאונות דרכים (88.4%). אזור הפגיעה הנפוץ ביותר היה עמוד השדרה הצווארי (48% ,n=468) עם שיעורי תמותה של 7.6%.

החוקרים מצאו כי מגבלה נוירולוגית הופיעה בקרב 74 (6.7%) מטופלים וכי 41 מטופלים (8.7%) מאלה שחוו פגיעה צווארית נפטרו בבית החולים. בנוסף, נמצא כי ה-Injury Severity Score היה מדד מנבא מובהק למגבלה נוירולוגית לאחר TSF.

תוצאות המחקר הראו שיעור גבוה של מגבלות נוירולוגיות לאחר TSF. כמו כן, החוקרים הסיקו כי קיים צורך במחקרים נוספים במטרה לשפר את התיעוד של סטטוס השימוש בחגורת בטיחות בכל מקרי הטראומה כולל בפגיעות הקלות. המידע שעלה מן המחקר מחזק את ההבנה לגבי TSF במבוגרים וייתכן כי הוא יכול לעזור ביצירה של תוכניות מניעה.

מקור: 

AlEisse, S. et al. (2019) Annals of Saudi Medicine 39,1.

נושאים קשורים:  שברים בעמוד השדרה,  מגבלה נוירולוגית,  תאונות דרכים,  תוכניות מניעה
תגובות