מחקרים

גורמי הסיכון לעליה במקרי גרדת בערב הסעודית בין השנים 2016-2018

במחקר חתך נמצא כי המצגת הקלינית וגורמי הסיכון לסקביאס השתנו משמעותית עם התפרצות הסקביאס, וכתוצאה מזו גם קווי הטיפול בערב הסעודית

08.01.2020, 16:32

מטרת המחקר הייתה לתאר את המצגת הקלינית של סקביאס בפרובינציית מכה ולנתח את גורמי הסיכון הקשורים בהתפרצות.

מחקר חתך בוצע בין יוני 2016 ליוני 2018 על ידי איסוף נתונים ממטופלים אשר דווח עליהם כי יש עליהם נגעי סקביאס בעיר הרפואית המלך אבדולאליז במכה, ערב הסעודית. החוקרים ערכו ניתוח השוואתי במטופלים הללו לפני ואחרי התפרצות הסקביאס.

מתוך 352 המטופלים, טווח המקרים היה 0-24 לחודש לפני חודשי ההתפרצות (מרץ-אפריל 2018). עם זאת, מספר המקרים בפועל עלה פי 2.8 מהמקסימום הצפוי באפריל 2018. אזרחי ערב הסעודית הושפעו פי 2.5 יותר מאשר אזרחים שאינם סעודים בתקופת ההתפרצות בהשוואה לתקופה טרם ההתפרצות (רווח בר סמך 95%, 1.02, 6.05, ערך P = 0.045). תסמינים הכוללים זרועות עליוניות, בית השחי (53.7% לעומת 68.7%, ערך P = 0.048) ובית החזה (50% לעומת 66.4%, ערך P = 0.033) היו מיוצגים באופן משמעותי בחולי ההתפרצות. נוכחות מחלות נוספות דווחה יותר במטופלים עם סקביאס לפני ההתפרצות לעומת המטופלים עם הנגעים בזמן ההתפרצות (25.8% לעומת 8.2%, ערך P = 0.014). רישום פרמתרין עלה (75.6% לעומת 41%), רישום קרותמיטון ירד (13.5% לעומת 48%) והאשפוז היה נמוך יותר (3.8% לעומת 13.5%) בזמן ההתפרצות.

המצגת הקלינית וגורמי הסיכון לסקביאס השתנו משמעותית עם התפרצות הסקביאס, וכתוצאה מזו גם קווי הטיפול בערב הסעודית. המחקר מדגיש את חשיבות אימוץ אסטרטגיות הקשורות לבקרה ומניעת זיהום בקהילה.

מקור: 

Jastaniah, M.W.A, et al. (2019) SMJ DOI: 10.15537/smj.2019.8.24360

נושאים קשורים:  מחקרים,  גרדת,  סקביאס,  אפידמיולוגיה,  התפרצות,  גורמי סיכון,  ערב הסעודית
תגובות