מחקרים

מחקר ישראלי: סיכויים דומים להישנות סרטן שד במטופלות יהודיות וערביות

תוצאות מחקר חדש מראות כי אין הבדל בתוצאות מדד ההישנות של סרטן השד בקרב נשים יהודיות או ערביות ודרוזיות שעברו בדיקת אונקוטייפ | מטופלות ממוצא דרוזי חלו בגיל צעיר יותר

פרופ' גיל בר סלע, מנהל מכון הסרטן בית שולמית בבית החולים העמק. לא נמצא הבדל בהתפלגות מדד ההישנות המחלה (RS) של בדיקת אונקוטייפ שד

מחקר חדש שפורסם בכתב העת The Breast Journal בחן האם קיים הבדל בין מטופלות עם סרטן שד מוקדם המבטא קולטנים להורמונים ושלילי ל-HER2 מקבוצות אתניות שונות (יהודים לעומת ערבים/דרוזים). המחקר בדק את המבוטחות בשירותי בריאות כללית אשר ביצעו את בדיקת אונקוטייפ שד כחלק מהרצף הטיפולי.

במחקר שהוביל פרופ' גיל בר סלע, מנהל מרכז הסרטן בבית החולים העמק, נבחנו פרמטרים קליניים ופתולוגיים (גיל, גודל גידול, דרגת התמיינות), התפלגות מדד ההישנות של בדיקת "אונקוטייפ שד" (Recurrence Score), התוצאות הטיפוליות (שיעור הישנות מרוחקת ב-10 שנים ותמותה מסרטן השד).

תוצאות המחקר הראו כי חולים ממוצא ערבי/דרוזי חלו בגיל צעיר יותר בצורה מובהקת סטטיסטית (גיל חציוני 55 שנה לעומת 62 שנה), אך לא נמצא הבדל בהתפלגות מדד ההישנות המחלה (RS) של בדיקת אונקוטייפ שד.

בנוסף, השימוש בכימותרפיה היה גבוה יותר בקרב חולים ממוצא ערבי/דרוזי (ככל הנראה בגלל הגיל הצעיר יותר של התחלואה) ושיעור ההישנות המרוחק ב-10 שנים היה נמוך יותר בקרב חולים ממוצא ערבי/דרוזי בהשוואה לחולים ממוצא יהודי.

את ההבדלים הללו ניתן לייחס להבדלים בהתפלגות הגילאים בין שתי האוכלוסיות, אך בנוסף, החוקרים סבורים כי ייתכן שקייימות סיבות נוספות להבדלים: מיעוט בדיקות סקר ותת אבחון בקרב חולים מבוגרים ממוצא ערבי/דרוזי והבדלים בביולוגיה של הגידולים בין הקבוצות האתניות השונות. הבדלים כאלה הודגמו במחקר שנערך לאחרונה על ידי פרופ' זידאן ג'מאל מהמרכז רפואי זיו ובו נמצא כי חולים ממוצא ערבי-ישראלי היו צעירים יותר (גיל ממוצע 49.9 לעומת 59.4 שנה), בעלי סיכוי גבוה יותר לגרורות, בעלי גידולים גדולים יותר, בעלי גידולים בדרגת התמיינות 3 או מחלה שהיא חיובית לקולטן HER2, ועם סבירות פחותה לגידולים הורמונליים.

לתוצאות המחקר הנוכחי יש חשיבות גדולה כיוון שלקשר בין גזע ואתניות, מדד ההישנות של אונקוטייפ שד ותוצאות קליניות בסרטן השד קיימות השלכות קליניות.

בדיקת "אונקוטייפ שד" היא הבדיקה הגנומית המובילה בהנחיות המקצועיות של ארגוני הבריאות הגדולים בעולם לחולות עם סרטן שד בשלב מוקדם, המבטא קולטנים להורמונים ושלילי ל-HER2 עם 3-0 בלוטות מעורבות. הבדיקה בוחנת את ביטויים של 21 גנים ברקמת הגידול הספציפיים לסרטן השד כדי לקבוע את היעילות מתוספת כימותרפית, ובכך מעמידה לרשות המטופלות והרופאים רמת דיוק גבוהה לשם קבלת החלטות טיפוליות. תוצאות בדיקת אונקוטייפ שד ניתנות  כמדד הישנות (Recurrence Score - RS) בין 0 ל-100, האומד את הסיכון האישי להישנות מחלה מרוחקת.

הבדיקה נכנסה לסטנדרט הטיפולי בעקבות תוצאות מחקר ה-TAILORx, שנחשב למחקר הגדול ביותר בתולדות חקר סרטן השד ואשר ביסס את ההנחיות הטיפוליות בסרטן שד מוקדם על פי תוצאות מדד ההישנות של בדיקת אונקוטייפ שד. על פי מחקר זה, נשים שסווגו עם מדד הישנות בטווח 25-0 הראו סיכוי נמוך להישנות מרוחקת של הסרטן תחת טיפול הורמונלי בלבד, וכי לכימותרפיה אין יתרון בהפחתת הסיכויים לחזרת הסרטן. סיווג עם מדד הישנות בטווח 100-26 הראה סיכון גבוה יותר להישנות המחלה וסבירות גבוהה שתוספת כימותרפיה לטיפול ההורמונלי תספק תועלת משמעותית בהפחתת הסיכון.

בדיקת אונקוטייפ שד מזהה את הרוב המכריע של נשים עם סרטן שד בשלב מוקדם, אשר אינן זוכות לתועלת מכימותרפיה (80% מהמטופלות) ואת המיעוט החשוב של נשים שעבורן תוספת כימותרפיה מהווה הצלת חיים.

נושאים קשורים:  סרטן השד,  בדיקת אונקוטייפ,  מחקר ישראלי,  בדיקה גנומית,  פרופ' זידאן ג'מאל,  פרופ' גיל בר-סלע,  דרוזים,  חדשות,  מחקרים
תגובות