מחקרים

האם גורמים חדשים משפיעים על בריאות מינית ורבייה בקרב נשים מוסלמיות?

חסמי השימוש באמצעי מניעה בקרב נשים מוסלמיות כללו: מחסור בידע בסיסי על אודות רבייה, ידע לא מספיק על אמצעי מניעה, תפיסות מוטעות וגישות שליליות

12.10.2020, 15:33

בחברות איסלאמיות, נושאים הקשורים לבריאות מינית ורבייה (SRH) נחשבים לנושאים רגישים ובאים לכדי דיון לעתים נדירות. סקירה זו נועדה לזהות חסמים אישיים, דתיים, תרבותיים או מבניים במתן שירות ובחינוך לבריאות מינית ורבייה בקרב נשים מוסלמיות ברחבי העולם. הסקירה נכתבה על ידי צוות משותף מלונדון University College London וריאד (King Saud University) ופורסמה בכתב העת REPRODUCTIVE HEALTH.

חיפוש בשבעה מאגרי מידע אלקטרוניים שימש לאיתור אחר מחקרים איכותניים וכמותיים. נערכה סינתזה נרטיבית באמצעות ניתוח נושאי. 59 מחקרים מ-22 מדינות נכללו בניתוח: 19 דיווחו ממצאים בשיטות איכותניות, 38 בשיטות כמותיות ושניים בשיטות מעורבות. לנשים מוסלמיות רבות יש ידע דל בנושאים הקשורים לבריאות מינית ורבייה (SRH) וגישות שליליות המשפיעות על הנגישות והשימוש שלהן בשירותי SRH.

חסמי השימוש באמצעי מניעה בקרב נשים מוסלמיות כללו: מחסור בידע בסיסי על אודות רבייה, ידע לא מספיק על אמצעי מניעה, תפיסות מוטעות וגישות שליליות. לנשים היו עמדות שליליות כלפי תכנון המשפחה בכל הקשור להגבלת מספר הילדים אך לא ביחס לריווח בין לידה ללידה. עמדות אלה שיקפו השקפות דתיות כלפי תכנון המשפחה.

אמונות דתיות ותרבותיות היוו חסמים לשימוש באמצעי מניעה ונגישות לשירותים ומידע בנושאי בריאות מינית ורבייה. למשפחה ולקהילה יש השפעה משמעותית על השימוש באמצעי מניעה של נשים והנגישות לשירותי SRH. התנגדות הבעל והמשפחה מילאה תפקיד משמעותי בנגישות ובשימוש באמצעי מניעה. הפחד מפני תיוג שלילי וקלון כמי שמקיימת יחסי מין לפני הנישואין בקרב נשים לא נשואות – היה החסם העיקרי בפני שימוש באמצעי מניעה, וחיפוש מידע והעזרות בשירותים לבריאות מינית ורבייה.

ממצאי סקירה זו מציפים מספר רב של גורמים המשפיעים על בריאות מינית ורבייה של נשים מוסלמיות. ידע ונהגים לקויים של SRH בקרב נשים מוסלמיות הם עניין מורכב המושפע מגורמים אישיים, קהילתיים, תרבותיים, דתיים וממדיניות ותקנות במדינות השונות. כל הגורמים הללו חופפים ומושפעים זה מזה.

קיים צורך דחוף בהתערבויות, המתייחסות לחסמים הניתנים לשינוי בחינוך ובשירותי SRH: שיפור הידע, בחירה מושכלת וגישה לשירותים בתחום כדי להקל על ולשפר רווחה מינית ורבייה עבור נשים מוסלמיות. חשוב לציין שאמנם סקירה זו נועדה לדווח ממצאים על נשים מוסלמיות, אך הכותבים מציינים כי קיימת שונות מובנת גם בתוך כל תרבות ודת.

מקור:

Alomair N, Alageel S, Davies N, Bailey JV. Factors influencing sexual and reproductive health of Muslim women: a systematic review. Reprod Health. 2020 Mar 5;17(1):33. doi: 10.1186/s12978-020-0888-1. PMID: 32138744; PMCID: PMC7059374.

נושאים קשורים:  מחקרים,  בריאות האשה,  איסלאם,  תכנון משפחה,  בריאות מינית
תגובות