COVID-19 בישראל

המגזר הערבי סבל מעודף תמותה גבוה יותר בשנה החולפת

העלייה בעודף התמותה מיוחסת בעיקר למגיפת הקורונה | בקרב בני 25 ומטה שיעורי תמותה נמוכים יותר ב-2020 בהשוואה לשנים הקודמות

מגיפת הקורונה פגעה יותר בחברה הערבית. צילום: יונתן סינדל/ פלאש 90

בשנת 2020 חלה עלייה של 6% בתמותה עודפת בישראל לעומת 2019-2017. העלייה הגדולה ביותר היתה בבית שאן, זכרון יעקב, אור יהודה ודיר אל אסד, בקרב גברים יותר מנשים.

דו"ח בנושא הזה פורסם לאחרונה בכתב העת הרשמי של המכון הלאומי לחקר שירותי ומדיניות הבריאות ועליו חתמו ארבע עובדות יחידת המידע במשרד הבריאות, ד"ר ציונה חקלאי, מרים אבורבה, נחמה גולדברגר ואתל-שרי גורדון.

ניתוח נתוני עודף התמותה המיוחס לקורונה נעשה עתה בעוד מדינות. המחקר עצמו בדק סוגיה זאת בחודשים מארס-נובמבר שעבר.

העלייה בעודף התמותה יוחסה בעיקר לנגיף הקורונה. הדו"ח ציין שבקרב בני 25 ומטה שיעורי התמותה היו נמוכים יותר ב-2020 בהשוואה לשנים הקודמות.

על פי הממצאים, אחוזי התמותה העודפת בקרב האוכלוסיה היהודית בהשוואה לשנים הקודמות היו 5% בעוד שבחברה הערבית 14%.

שיעורי התמותה העודפת באוגוסט, בספטמבר ובאוקטובר היו הגבוהים ביותר בשנת 2020 בשיעור של 11%, 13% ו-19% בהתאמה בקרב יהודים, וב-19%, 64% ו-40% באוכלוסיה הערבית.

עוד על פי הדו"ח: שיעורי התמותה הגבוהים ביותר היו בבית שאן (48%), בזיכרון יעקב (38%), באור יהודה (31%), בקריית אונו (26%), רמלה (25%) ובני ברק (24%).

שיעורי התמותה הגבוהים ביותר במגזר הערבי היו: בדיר אל אסד (59%), ג'דיידה מכר (57%), פורדיס (56%), יפיע (52%), גיסר א-זרקא (52%) וירכא (49%).

עודף התמותה היה משמעותי רק בגילאים המבוגרים יותר: בקרב בני 65-74 ו-75-84 הם היו גבוהים ב-7% ב-2020 בהשוואה לממוצע ב-2019-2017. שיעורי התמותה העודפת בגילאים 85 ומעלה היו גבוהים יותר ב-8%.

שיעורי התמותה היו גבוהים יותר בקרב גברים מאשר בנשים בכל הגילאים ובכל קבוצות האוכלוסיה, אך ירדו משמעותית כאמור בקרב האוכלוסיה הצעירה מתחת לגיל 25 ו"ניתן להעריך אותה כתוצאה מהסגרים, שכן היו פחות תאונות דרכים וההורים שנותרו בבית השגיחו יותר על ילדיהם ונמנעו פגיעות".

התמותה העודפת בינואר-פברואר 2020 - לפני התפרצות מגיפת הקורונה - היתה נמוכה יותר לעומת שנים קודמות. באירופה ייחסו זאת לעונת השפעת שהיתה קלה יותר לעומת חורפים קודמים.

נושאים קשורים:  תמותה,  מגיפת הקורונה,  חדשות,  19-COVID
תגובות

גם שיעור התמותה בקרב המאומתים היה גדול משמעותית בקרב האוכלוסייה הערבית מאשר באוכלוסייה היהודית , חלק מההסבר הינו שכיחות המחלות הכרוניות גבוהה יותר באוכלוסייה הערבית