סוכרת

מה הן העלויות הכרוכות בטיפול בכיבים סוכרתיים ברגל בערב הסעודית?

החוקרים מצאו כי הטיפול בכיבים סוכרתיים ברגל כרוך בעלויות גבוהות, המורכבות בעיקר מעלות האשפוז בבית החולים, עלות ההליכים הניתוחיים ועלות האשפוז ביחידה לטיפול נמרץ

פודיאטריה, טיפול בכף הרגל (צילום: אילוסטרציה)

כיבים סוכרתיים ברגל (DFU – diabetic foot ulcers) הם סיבוך קריטי של סוכרת (DM – diabetes mellitus) המשפיע על איכות החיים ובעל השלכות משמעותיות על משאבי מערכת הבריאות.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לקבוע את העלויות הישירות הקשורות לטיפול ב-DFU ב-King Fahad Hospital of the University ולזהות את הגורמים שעשויים לתרום לפיתוח קווים מנחים לניהול משאבים בערב הסעודית.

המחקר הנוכחי הוא מחקר רטרוספקטיבי שבוצע ב-King Fahad Hospital of the University בעיקר אל-קובר, ערב הסעודית. במחקר השתתפו מטופלים סוכרתיים שאושפזו בבית החולים בגלל כיבים ברגל בשנים 2007-2017. החוקרים בדקו את עלויות הטיפול כולל שימוש בתרופות, חבישות פצע, הליכים ניתוחיים, אשפוזים ובדיקות בסיסיות. התוצאים הנמדדים המרכזיים במחקר היו גורמים המשפיעים על העלויות הפרספקטיביות הרפואיות הישירות של טיפול ב-DFU.

גודל המדגם במחקר היה 99 מטופלים. החוקרים מצאו כי העלות הכוללת של הטיפול ב-99 מטופלים עם DFU הייתה 6,618,043.3 ריאל סעודי (שווה ערך ל-1,764,632.68 דולר אמריקאי), שתורגם בהמשך לכ-6,685.9 ריאל סעודי למטופל/שנה (1,782.6 דולר אמריקאי). בנוסף, נמצא כי ההוצאה הגדולה ביותר הייתה עבור עלויות אשפוז (45.6%), לאחר מכן הטריה (14.5%) ואשפוז ביחידה לטיפול נמרץ (ICU – intensive care unit) (10.4%).

החוקרים הסיקו כי העלות הכוללת למערכת הבריאות הכרוכה בטיפול ב-DFU היא גבוהה, כאשר החלק העיקרי של ההוצאות קשור באשפוז בבית החולים ובהליכים הניתוחיים, אשר יחד מייקרים באופן מובהק את העלויות. החוקרים סברו כי התמקדות בחינוך המטופלים לאיזון גליקמי ולמניעת DFU עשוי להפחית את הסיבוכים, וכתוצאה מכך גם את העלות הכוללת.

מגבלות המחקר היו שהחוקרים בדקו רק את ההוצאות הרפואיות הישירות של הטיפול ב-DFU, בזמן שההוצאות הבלתי ישירות הן סובייקטיביות וקשות יותר לכימות. במחקר הנוכחי לא היה ניגוד עניינים.

מקור: 

Alshammary, S. et al. (2020) Annals of Saudi Medicine 40,5.

נושאים קשורים:  סוכרת,  כיב סוכרתי,  סיבוכי סוכרת,  עלויות,  מחקרים
תגובות