COVID-19 בישראל

פעילות תכנית "מגן ישראל" תחודש בחברה החרדית והערבית

שיעורי התחלואה בחברה החרדית והערבית נמוכים עתה, אך קיים חשש שיזנקו בקרוב ובמשרד הבריאות מתכוונים להפעיל מחדש את הדסקים הייעודיים לטיפול בתחלואה במגזרים אלה

חרדים בשכונת גאולה בירושלים בבדיקות מד"א לקורונה. צילום ארכיון: נתי שוחט/ פלאש 90

למרות הנתונים שהופצו אתמול (א'), לפיהם נכון לעכשיו שיעור התחלואה בחברה הערבית ובחברה החרדית הם נמוכים ביחס לציבור היהודי, משרד הבריאות מתכנן להפעיל מחדש את שני הגופים הייעודיים לטיפול בתחלואה במגזרים אלה וזאת משום שקיימת הערכה שיהיה צורך בכך כבר בימים הקרובים.

הפרויקטורים האלוף (מיל.) רוני נומה שהיה ממונה על החברה החרדית ואיימן סייף שטיפל בחברה הערבית עד לפני חודשים ספורים, פעלו בגלי התחלואה הקודמים במסגרת מערך "מגן ישראל" – התכנית הרשמית למאבק במגיפה, כאשר תפקידם היה לסייע בפעילויות שנדרשו מול הרשויות המקומיות לצורך הגברת המודעות למחלה, לכללי ההתנהגות ולעידוד ההתחסנות.

כפי שפורסם אתמול, שיעורי התחלואה בחברה היהודית (כללית) גבוהים עתה פי 30 לעומת התחלואה העכשווית במגזר החרדי (3%) ופי 22 לעומת החברה הערבית (4%). אולם, ההערכה היא עתה כי בתום ימי חג הקורבן המוסלמי ועם שובם של אלפים מטורקיה – שהפכה למדינה אסורה – צפויה עלייה בתחלואה בחברה הערבית. לגבי החברה החרדית עיקר החשש הוא לקראת שובם של תלמידי הישיבות ללימודים בעוד כשבועיים (א' אלול) ולאחר מכן בתקופת החגים והטיסות שלהם לאומן.

נומה ממונה עתה על הטיפול בנתב"ג והוא ייקרא לנהל במקביל גם את "הדסק החרדי". סייף הודה שהתבקש לשוב להפעלה מחדש של "הדסק הערבי" בתכנית "מגן ישראל" אבל עדיין לא החליט אם להיענות לפנייה.

נושאים קשורים:  חברה ערבית,  חברה חרדית,  משרד הבריאות,  מגן ישראל,  תחלואת קורונה,  19-COVID,  חדשות
תגובות