מחקרים

האם ילדים עם מומי לב מולדים נמצאים בסיכון לפתח הפרעות התנהגות?

חוקרים השוו בין השכיחות של הפרעות התנהגות בקרב ילדים עם מומי לב מולדים, ומצאו כי הם נמצאים בסיכון מוגבר לפיתוח הפרעות התנהגות, ביחוד כאשר ישנו חסר נלווה במשק הברזל

מומי לב מולדים (CHD) הם המומים המולדים השכיח ביותר. בעיות רגשיות והתנהגותיות הן מהמצבים הבריאותיים הכרוניים השכיחים ביתר בילדות, ולעיתים קרובות יש להן השלכות שליליות חמורות על הישגיו הלימודיים של הילד ועל התפתחותו החברתית. חסר ברזל הינו אחד החסרים התזונתיים הנפוצים ביותר.

מחקר מקרה-ביקורת שפורסם בכתב העת Saudi Journal of Medicine נועד להעריך את ההשפעה של חסר ברזל ומומי לב מולדים על הפרעות התנהגות בקרב ילדים.

במחקר נכללו 90 ילדים, מתוכם 60 ילדים שסבלו ממומי לב: 30 סבלו ממום כחלוני ו-30 ממום לא-כחלוני. הילדים עברו הערכה להפרעות התנהגות באמצעות תרגום מותאם לערבית של סולם ההערכה Conners’ PARENT rating scale, וכן בדיקות מעבדה שכללו הערכה של: פריטין בסרום, ברזל בסרום, TIBC, ורווית טרנספרין.

הפרעות התנהגות היו שכיחות יותר בקרב ילדים עם מומי לב (33.3%) בהשוואה לקבוצת הביקורת (13.3%) ללא קשר לסוג המום. חסר בברזל היה שכיח יותר בקרב ילדים עם מום לבבי (25 [41.6%]) בהשוואה לקבוצת הביקורת (4 [13.3%]), ביחוד בקרב ילדים הסובלים ממום כחלוני (43.3%) הסובלים מחסר ברזל יותר מאשר ילדים עם מום שאינו כחלוני (33%).

כמו כן, זוהתה עלייה קלה בשכיחות הפרעות ההתנהגות בקרב ילדים עם חסר בברזל, ביחוד בקרב אלה שסבלו ממום לב כחלוני. לסיכום, ילדים עם מום לבבי מולד נמצאים בסיכון גבוה יותר להפרעה התנהגותית, ובפרט ילדים הסובלים מחסר ברזל.

מקור: 

Eman Mohamed Khaled et al. Saudi Journal of Medicine. 2021 ; 6(7): 198-205.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מום לב מולד,  הפרעות התנהגות,  חסר ברזל
תגובות