חדשות

עילת הסבירות חיונית לבריאות הציבור ובמיוחד בפריפריה

חובב ינאי, מהפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל, מסביר מדוע הראשונים להיפגע מהיעדר הסבירות יהיו אוכלוסיות מוחלשות בפריפריה, ובדגש על החברה הערבית

23.07.2023, 12:19
"חלק מחברי הממשלה פועלים ליצירת הפרדה בין אזרחים ישראלים, יהודים וערבים במערכת הבריאות". צילום אילוסטרציה

ביטוח הבריאות הממלכתי מושתת על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית. סעיף 3ד לחוק קובע כי שירותי הבריאות הכלולים בסל יינתנו לפי שיקול דעת רפואי באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח. בהקשר של מתן שירותי הבריאות, עילת הסבירות היא כלי הכרחי וחיוני למימוש מקסימלי ככל הניתן של הזכות לבריאות ולשירותי בריאות לכל תושב ותושבת בישראל, וביטולה יעלה בחיי אדם.

למרות העקרונות השוויוניים בחוק ביטוח הבריאות הממלכתי, המציאות היא ששירותי הבריאות בישראל אינם מסופקים באופן שוויוני והוגן. הסיבות הן חברתיות, כלכליות וגיאוגרפיות: אוכלוסיות מוחלשות לא מסוגלות לשמור על אורח חיים בריא ומיטבי, בין אם בשל תנאי עבודה ומחיה נמוכים, היעדר תשתיות מקדמות בריאות במקום מגוריהן, השכלה והכנסה שאינן מאפשרות להן לחשוב ולפעול למען שמירה על אורח חיים בריא. בנוסף, שירותי הבריאות מרוכזים במרכז הארץ, ואינם נגישים באופן מיטבי לתושבות ותושבי הפריפריה.

מספר ועדות (אפק, 2014, גרוטו 2016 ולאחרונה ועדת העשור – 2023) פעלו במשרד הבריאות בניסיון להתוות מדיניות לשיפור הבריאות בקרב אוכלוסיות בנגב ובגליל ובקרב אוכלוסיות במעמד חברתי-כלכלי נמוך בישראל. מדובר באוכלוסיות שסובלות במידה הרבה ביותר מחוסר השוויוניות וההוגנות ומחוסר הסבירות במתן שירותי הבריאות עבורן.

גם כאשר כבר נקבע סטנדרט למתן שירותי הבריאות – כפי שנקבע בשירותים מסוימים ברפואת שיניים ובטיפולים אונקולוגיים – עילת הסבירות הכרחית כדי לוודא שהסטנדרט שנקבע אינו מפלה בין אוכלוסיות, מבטיח נגישות שוויונית והוגנת לשירותי הבריאות וממקסם את הזכות לבריאות של כל מבוטח

בהיעדר הגדרה של סטנדרט בתחומים רבים בשירותי הבריאות, עילת הסבירות חיונית כדי לפקח ולבקר שזמן, מרחק ואיכות סבירים, לא יהפכו לבלתי סבירים. הראשונים להיפגע מהיעדר הסבירות יהיו אותן אוכלוסיות מוחלשות על רקע סוציו-אקונומי וגיאוגרפי, וכן כלל הציבור שזכותו לבריאות תיפגע בהיעדר מתן שירותי בריאות בזמן, מרחק ואיכות סבירים.

כך היה במאבק הציבורי הארוך והעתירה לבג"ץ שתרמו רבות להקמת מרכז השיקום בפוריה ולפיתוח שירותים נוספים בצפון ובדרום (בג"ץ 6941/16), בעתירה ליישום החלטת הממשלה להקמת בית החולים השני בבאר שבע ובמאבק לפתיחת דיאליזה לילדים בדרום, שעד הקמתה ילדי חבל הארץ הגדול בישראל ימשיכו לנסוע לטיפולים עד ל"שניידר" ול"שערי צדק".

גם כאשר כבר נקבע סטנדרט למתן שירותי הבריאות בתחומים מסוימים – כפי שנקבע בשירותים מסוימים ברפואת שיניים ובטיפולים אונקולוגיים – עילת הסבירות הכרחית כדי לוודא שהסטנדרט שנקבע אינו מפלה בין אוכלוסיות, מבטיח נגישות שוויונית והוגנת לשירותי הבריאות וממקסם את הזכות לבריאות של כל מבוטח.ת בביטוח הבריאות הממלכתי בישראל בהזדמנות זו, אנו חוזרים על קריאתנו למשרד הבריאות להרחיב באופן משמעותי את הסטנדרטים בשירותי בריאות.

הסכנה לבריאות הציבור בישראל בהיעדר עילת הסבירות היא גם פוליטית: חלק משרי הממשלה הנוכחית פועלים באופן אקטיבי לצמצם תכניות לבריאות הציבור בקרב אוכלוסיות מוחלשות, בדגש על החברה הערבית בישראל

נוסף על הקשיים החברתיים, הכלכליים והגיאוגרפיים שפורטו לעיל, הסכנה לבריאות הציבור בישראל בהיעדר עילת הסבירות היא גם פוליטית: חלק משרי הממשלה הנוכחית וחלק מחברי הכנסת פועלים באופן אקטיבי לצמצם תכניות לבריאות הציבור בקרב אוכלוסיות מוחלשות, בדגש על החברה הערבית בישראל. חלקם מתבטאים לאורך שנים נגד מתן שירותי בריאות שוויוניים לכלל הציבור ופועלים ליצירת הפרדה בין אזרחים ישראלים, יהודים וערבים במערכת הבריאות. ביטול עילת הסבירות תפגע ביכולת להגן על כלל הציבור בישראל מפני הפליה במתן שירותי הבריאות, ובכך תפגע בחיי אדם – קודם כל בפריפריה ובאוכלוסיות מוחלשות, ולאחר מכן בכלל הציבור.

נגישות לשירותי בריאות – במניעה ובטיפול – מצילה חיי אדם. זמן, מרחק ואיכות סבירים הם קריטיים לשמירה על חיי אדם, והביקורת השיפוטית על פעולות הממשלה בהקשר זה היא חיונית כדי למקסם את הזכות לבריאות.

אנחנו תומכות ותומכים בעמדת ההסתדרות הרפואית בישראל, איגוד רופאי בריאות הציבור בהר"י, החלוקים הלבנים, וכלל ארגוני הבריאות הפועלים למען בריאות הציבור בישראל – בקריאה למנוע את ביטול עילת הסבירות.

הכותב הוא חובב ינאי, יועץ לקידום מדיניות, הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל

נושאים קשורים:  פריפריה,  עילת הסבירות,  בריאות הציבור,  חברה ערבית,  חדשות,  שירותי בריאות
תגובות

חובב יקר , ידעת להסביר טוב השפעת ביטול עילת הסבירות על הבריאות של כולנו ובדגש על הפריפריה , תודה

25.07.2023, 06:26

הכותב אינו רופא, מדוע מפרסמים את המניפסט שלו באתר מקצועי שלנו?

25.07.2023, 09:48

כתבות רבות בDoctorOnly נכתבות לא על ידי רופאים, אז מה? האם מה שכתב חובב ינאי שגוי? לא זאת האמת. יתכן ד"ר קליין שזה לא מתאים לדעתך הפוליטית, אבל העובדות נכונות.

אנונימי/ת
25.07.2023, 20:18

באתר הזה מפרסמים רק דברים לטובת השמאלנים כאילו זה מגזין פוליטי. אין שום דבר מעניין במקצוע הרפואה. בושה.