מחקרים

אפיון, העדפות טיפול ותוצאים של חולי גרייבס במצרים

מתיאור מקרה אשר פורסם לאחרונה עולה כי החולה הטיפוסית במחלת גרייבס במצרים הינה אישה בגיל העמידה עם היסטוריה של מחלות בבלוטת התריס

מחלת גרייבס היא הגורם השכיח ביותר ל-thyrotoxicosis ברחבי העולם. מאפייני מטופלים עשויים להשתנות בהתאם למוצא אתני, מצב יוד וגיל. מחקרים של אפיון מחלת גרייבס במצרים, הינם עודם חסרים.

במאמר אשר פורסם לאחרונה בכתב העת The Egyptian Journal of Internal Medicine, ביקשו החוקרים לדווח על מאפייני המטופלים, כמו גם על העדפות טיפול ותוצאים של חולי גרייבס מאלכסנדריה, מצרים.

מחקר זה מהווה סקירה רטרוספקטיבית של נתונים דמוגרפיים, ביוכימיים, סרולוגיים, סונוגרפיים ושל טיפולים בחולי מחלת גרייבס הפוקדים מרפאת חוץ אנדוקרינולוגית, בפקולטה לרפואה של אלכסנדריה, מצרים. המחקר הנוכחי כלל סך של 390 נבדקים

מתוצאות מחקר זה עולה כי 75.9% מהנבדקים היו נשים, 53.1% מהנבדקים היו בשכבת הגיל העיקרית של 21-40 שנים. ל-60% מהחולים הייתה היסטוריה משפחתית של מחלות בבלוטת התריס. היפר-תירואידיזם גלוי היה קיים ב-93.9%, נוגדני לקולטני TSH היו חיוביים ב-97.1%, ונוגדנים ל-thyro-peroxidase ב-74.8%. ל-72.8% מהנבדקים היה גויטר, בלוטה נודולרית ב-18.4% ומחלת עיניים שלבלוטת התריס ב-17.7%. 90% מהחולים קיבלו טיפול תרופתי, 5.4% בניתוח וב-4.3% קיבלו טיפול רדיואקטיבי. עבור מטופלים תחת טיפול תרופתי, 17.7% השיגו הפוגה, ב-29% נרשמה חזרה של המחלה ו-2.85% פיתחו תת פעילות של בלוטת התריס.

מתוצאות מחקר זה עולה, כי מטופל טיפוסי עם מחלת גרייבס במצרים, היא אישה בגיל העמידה עם היסטוריה משפחתית חיובית של מחלה בבלוטת התריס. היפר-תירואידיזם גלוי הינו צורת ההתייצגות השכיחה ביותר וגויטר הסימן השכיח בעת ההתייצגות. הרגישות של TRAb's לאבחון מחלת גרייבס הינה מצוינת (97.1%). ATD's היה שיטת הטיפול השכיחה ביותר עם שיעור הפוגה של 17.7% ושיעור הישנות של 29%.

מקור:

Elsherbiny, T.M. Characterization, treatment preferences, and outcomes of 390 Egyptian Graves’ disease patients: a retrospective study. Egypt J Intern Med 35, 57 (2023). https://doi.org/10.1186/s43162-023-00244-x

נושאים קשורים:  מחקרים,  גרייבס,  פעילות בלוטת התריס,  מצרים
תגובות