אודות החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית

רקע על החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית

החברה הוקמה בשנת 2009 ע"י ד"ר בשארה בשאראת, פרופ' לוטפי ג'אבר, ד"ר פישר מנחם, פרופ' סתוית שלו וד"ר סאלח ברג'ס, בגלל הצורך בהקמת מסגרת לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל בכדי לפתח ולקדם את רמת בריאות האוכלוסייה הערבית, לטובת כלל אזרחי המדינה המבוטחים בקופות השונות, וברוח חוק הבריאות הממלכתי, חזון הר"י וערכי הרפואה.

בינואר 2013 נבחר ד"ר בשארה בשאראת כיו"ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית. החברה פועלת כיום כחלק ממוסדות ההסתדרות הרפואית בישראל, נוסדה רק לאחרונה ובין חבריה עשרות רופאים יהודים וערבים מכל חלקי הארץ.

מטרות החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית

  • פעילות החברה כוללת התייחסות לכלל תחומים בהם האוכלוסייה הערבית דורשת התמקדות שונה בשל המאפיינים השונים (גנטיים, תרבותיים, חברתיים וכו') ואופי אורח החיים היומיומי של האוכלוסייה והצרכים הבריאותיים המיוחדים הנובעים מכך.
  • החברה מטפחת יחסי חברות בין רופאים (בקהילה, בתי חולים) ותדאג לקידום אתיקה מקצועית בין חבריה.
  • החברה תפעל להרחבת בסיס הידע הנחוץ, והמיומנות הנדרשת להבטחת טיפול אופטימלי בשרותי הרפואה לפתרון הבעיות הרפואיות בעלות האופי המיוחד לאוכלוסייה הערבית.
  • החברה תפעל לקידום החינוך לבריאות באוכלוסייה הערבית, ולהעמקת המודעות לגבי חשיבותו של אורח חיים בריא, טיפול מונע וגילוי מוקדם.
  • החברה תפעל להשפעה על קביעת מדיניות ונהלים הקשורים לבריאות האוכלוסייה הערבית, במסגרת החברה ובמסגרת הר"י, מול הגורם המבטח (המדינה) ומול הארגונים נותני השירות (קופות החולים ובתי חולים).
  • החברה תטפח את המעמד והתדמית של חבריה, המודעים לאחריותם כלפי הציבור וכלפי עמיתיהם למקצוע ופועלים בהתאם לכך.
  • החברה תפעל לייצוג הולם של חבריה בפורומים השונים, רפואיים, בריאותיים וחברתיים בארץ ובעולם.
  • החברה תפעל להקמת מסגרות מתאימות להדרכת מתמחים וסטודנטים בנושא הצרכים המיוחדים ודרכי ההתנהלות להגנה וקידום בריאות האוכלוסייה הערבית, וזאת בשיתוף פעולה ובתיאום עם המועצה המדעית ובתי הספר לרפואה.