קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כל הארץ

משרד האוצר
לרשות לזיכויות ניצולי שואה דרוש/ה רופא/ה מוסמך/ת מקומי/ת הרשות לזכויות ניצולי שואה, תל אביב
מתח דרגות 3-6 בדירוג רופאים, היקף משרה 100%
מספר מכרז  70546

צפייה במשרה, הגשת מועמדות בצורה מקוונת וקבלת מענה ע"י נציג/ה שירות באמצעות צ'אט באתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה שכתובתו היא:www.csc.gov.il

על המועמדים/ות לצרף את המסמכים הבאים: קורות חיים, רישיון ישראלי לעסוק ברפואה אישור המעיד על 2 שנות ניסיון מיום קבלת רישיון ישראלי קבוע לעיסוק ברפואה.
מועד אחרון לקבלת המועמדויות 14.04.19