קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: קורסים מקצועיים
איזור: כל הארץ

המרכז האקדמי ללימודי המשך יקיים בשנה"ל הקרובה, תשע"ח
קורס חדש
בנושא סכרת -Diabetes

ימי חמישי, בין השעות 16:15 - 19:45,
וארבע סדנאות בימי שישי בין השעות 9:00 - 13:00
בבניין הפקולטה לרפואה
להרשמה:stal@tauex.tau.ac.il
03-6409228 ,03-6409797
לפרטים לחץ כאן