קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כפר סבא

שירותי בריאות כללית ההנהלה הראשית - חטיבת בתי חולים
מכריזה על הקונקורסים לניהול המחלקה/המכון הבא/ה:

מס'               מחלקה                        בית חולים
789           מכון דימות                      מרכז רפואי מאיר
790         מחלקה כירורגיה פלסטית    מרכז רפואי מאיר

מועמדות לקונקורס הנ"ל יש להגיש עד למועד סגירתו ביום 27.06.2019

המסמכים הדרושים:
1. מכתב בקשה
2. קורות חיים
3. פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים
4. תצלום רישיון ישראלי תקף לעסוק ברפואה ותצלום תעודת מומחה תקפה.
5. עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד
6. תמונת פספורט
7. המלצות עדכניות- אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין לח"מ ולא באמצעות המועמד הנוגע בדבר.

*נכון לתאריך האחרון להגשת מועמדות, על המועמד להיות מומחה בתחום הקונקורס, בעל ותק של 48(ארבעים ושמונה) חודשים לפחות.
על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל (למעט ההמלצות) ב- 5 עותקים מאוגדים בנפרד אל: פרופ' מיכאל שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים, ההנהלה הראשית, שירותי בריאות כללית, רח' ארלוזורוב 101, ת"א.