קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: קורסים מקצועיים
איזור: תל אביב והסביבה

המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה יקיים בשנה"ל הקרובה
קורס בנושא רפואת ילדים ראשונית
Primary Pediatric Medicine

יום רביעי, אחת לשבועיים
חלק א' בין השעות 15:15-16:30
חלק ב' בין השעות 16:30-18:00
בניין פקולטה לרפואה
להרשמה:stal@tauex.tau.ac.il
03-6409228 ,03-6409797
לפרטים לחץ כאן