בית החולים לגליל נהריה

03.03.2021, 13:51
01.10.2020, 15:48