יום המודעות הבינלאומי להשמנה

05.03.2020, 08:44
04.03.2020, 09:35