עופר קרן

עופר קרן

מנהל הפיתוח בקרן ידע אנרגיה, עוסק ב-30 השנים האחרונות בהתייעלות בצריכת משאבים תוך כדי התאמה לשינויי האקלים